Q julemelk 2015

I Q-Meieriene lever de av å lytte til forbrukerne og i juni ble folket spurt om hva de ønsket seg til jul.

Julemelken 2015
Illustrasjon på julemelken 2015
illustrasjoner julemelken 2015
Dele julefortellinger