Retningsbekreftende linjekart for Ruter

Står jeg på riktig side? Hvilken plattform går mot byen? Er Stortinget øst- eller vestover? Hvilke stasjoner stopper linje 4 på? Ruter viser vei.

For å gi tilstrekkelig informasjon til reisende i T-banenettet har Grid i samarbeid med Ruter utviklet et sett kart som beskriver traséen med alle stoppesteder for hver reiseretning på stasjonene.

Linjekart T-bane
Linjekart Økern stasjon
Linjekart på T-bane stasjon
Linjekart på stasjon og grafisk design
Retningsbekreftende linjekart
Linjekart Jernbanetorget
Grafisk fremstilling av linjekart