Widerøe visuell identitet

I arbeidet med å styrke synligheten og gjøre merkevaren mer distinkt i alle kanaler og på alle flater, måtte hele Widerøes designprogram og alle kontaktpunkter redesignes