Widerøe nye fly og nytt design

Widerøes Embraer E190-E2 profileres i henhold til de nye designprinsippene og visuelle grunnelementer.