Widerøe nye fly og nytt design

Widerøes Embraer E190-E2 profileres i henhold til de nye designprinsippene og visuelle grunnelementer.

Velkommen til Grid! Nettsiden er under under utvikling. Vi jobber med saken. Det kommer mer innhold og større orden for hver dag som tikker og går.