5-trinns oppskrift på et godt merkenavn

Et godt navn skaper fordelaktige forventinger. Et godt navn er høyst designbart, gjenkjennelig og helt uforglemmelig.

Slik gjør du

1. Etabler en passe prosjektgruppe. Vurder hvem som er egnet beslutningstager. Mest sannsynlig er det nyttig med en styringsgruppe.

2. Kna strategien til den er ganske fast, og godt forankret. Enten det benyttes en forretningsmodell eller en mer klassisk merkeplattform tilsettes noe å strekke seg etter. Gjerne en visjon. Bruk konkurransetriangelet: Posisjoner.

3. Del plattformen i passe deler (identitetsanalyse/merkeplattform/designstrategi) basert på publikums modus #hva motiverer? #hvilke sanser er i bruk? #hvilke opplevelser trigger underbevissthet og følelser? #hvordan brukes intelligensen #hvilke kontaktpunkter er viktige? #hva kan skape støy og dårlig smak? #finn det unike – resultatet må være registrerbart både mentalt og juridisk! Kartlegg, analyser, konkluder. Vær brukerorientert.

4. Smak på hva som er viktige kriterier og egenskaper #relevans? #godt å si? #lett å høre? #klang? #appell? #norsk? #flere språk? #fleksibelt? #lett å huske? #smalt? #bredt? #..? Gjør et utvalg og prioriter. Sikt mot fortjent oppmerksomhet.

5. Velg den kategori navn som er mest egnet. Hent 5-10 nøkkelord fra plattformen. Assosier. Konstruer. Jobb med metaforer. Vær konseptuell. Velg to til tre gode løsninger. Innstill på en.

Ingredienser

  • 2 – 4 gode hoder
  • 1 strategisk plattform
  • 1 identitetsanalyse
  • 2 – 4 suksesskriterier
  • 1 kategori
  • 5 – 10 nøkkelord (kreativt territorium)
  • 2 – 300 relevante assosiasjoner, synonymer, metaforer, munnhell
  • 2, maks 3 forslag
  • 1 anbefaling

Tilsett navnetrekk og logosymbol. Farger, typografi, struktur og regi.

God appetitt!

PS: Husk Patentstyrets varemerkeregister og ordmerkeregistrering!

Les også: Hva er en god navnebrif? Og på hvilken måte bidrar den til at merkevaren lykkes?

Fagartikler
Sidsel Lie