Avantor valgte Grid design i Nydalen

I konkurranse med flere arkitektmiljøer ble Grid design valgt for å løse oppgaven med å videreutvikle senterets kommersielle og sosiale muligheter.

Kommersiell forståelse og konseptuell tenking

Et av de mest sentrale bygg i Nydalen er Torgbygget som bl.a. inneholder et nærsenter med 15 leietakere innen handel, service og servering knyttet til områdets T-banestasjon.

I konkurranse med flere arkitektmiljøer ble Grid valgt for å løse oppgaven med å videreutvikle senterets kommersielle og sosiale muligheter.

Vi valgte Grid fordi deres angrepsvinkel kombinerte en helhetlig kommersiell forståelse med konseptuell tenking for de funksjonelle og trivselsmessige tiltak vi ønsker å tilføre nærsenteret, sier prosjektleder Geir Vaagan i Avantor.

Styrket identitet, inviterende og oversiktlig

Grid design jobber med markering av byggets innganger innenfor rammene av den nylig gjennomførte rehabiliteringen av bygget. Målet er å styrke identiteten til Torgbygget som et attraktivt og tydelig nærsenter.

Videre ser Grid design på funksjonelle løsninger i handelsområdene for å sikre enklere navigering og sirkulasjon for kundene samt estetiske løsninger med sikte på å skape et inviterende og oversiktlig miljø.

Aktuelt
Grid branding