Disrupsjon og kreativitet

Første tirsdagskveld i måneden samles byrået til diskusjon og deling av kunnskap og ideer i to, tre timer.

Inspirasjon og diskusjon

I oktober var kolleger og designerne Ellen Katrine Kristensen og Martin Nordseth frempå med sin kunnskap og refleksjoner rundt temaene disrupsjon og kreativitet.

Inspirerende presentasjon, med linker til filmer og artikler, finner du nederst i innlegget. Men først noen språklige fakta som bakteppe.

Hurtigvoksende innovasjonsord

Begrepet disrupsjon (Clayton M. Christensen i 1995) er blitt et norskt begrep selv om det enda ikke er et oppslagsord hverken bokmålsordbok, Store norske leksikon eller Wikipedia. Men googler du disrupsjon får du 3 060 resultater (0,37 sekunder). Og googler du på engelsk får du 50 millioner (0,65 sekunder). Googler du for eksempel forstyrrelse eller avbrudd får du drøye 2 millioner, men det handler om noe helt annet.

Disruption eller disrupsjon handler enklest sagt om kraftig endring eller dekomponering (ref Digital disrupsjon – fremtidens mulighet eller dagens trussel) eller som Jan Sollid Storehaug skriver i en artikkel – Sannheten er at de gründerne som lykkes ikke er innovatørene, men disruptørene. De som forstyrrer det bestående, og fokusere på en enkelt tjeneste eller produkt og gjør det litt smartere, litt enklere, og til en lavere pris.

I Norge legger regjeringen og Innovasjon Norge til grunn følgende brede definisjon for innovasjon: «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.»

Innovasjonsbegrepet er altså snart altomfattende og ofte brukte ord som forsøker å definere «graden» av nyvinning er disruptiv og/eller radikal, og sustaining og/eller inkremetell.

Husker jeg ikke helt feil så er en av 10 høyst suksessfulle innovasjoner regnet som disruptiv eller radikal. Det er naturlig nok med innovasjon som ellers i (nærings)livet. Det er mest av det vanlige.

Idérikdom

I bokmålsordboka står det om kreativitet – skapende evne, idérikdom, og det er sikkert en god referanse for de fleste. Spørsmålet er om det ikke er upresist uten begrepet problem – idérikdom i forhold til å løse et problem. Altså høyst løsningsorientert – i stort og smått.

Problemløsing gjelder design spesielt. For eksempel kunst er noe annet. John Maeda, sier det som så i Design disruptors – art is about making questions. Design is about making solutions.

God lesning!

Disrupsjon og kreativitet from GRID Design AS

Link til trailerne Design disruptors.

Fagartikler
Sidsel Lie