Hva er identitet? Og hva er designspråk?

Noen av verdens mest kjente merkevarer er bygget på et design. Vi prøver stadig å bygge opp nye, og noen nye merkevarer er svært lovende.

Identitet og individualitet

Vi bruker oftere ordet designspråk når vi snakker om et gjennomgripende system som bygger merkevaren.

I merkevaresammenheng snakker vi i hovedsak om tre forhold: identifisere, identifisere seg med, og identisk.

  1. Identifisere; publikums mulighet til å kjenne igjen merkevaren
  2. Identifisere seg med; publikums mulighet til å sende signaler til omverdenen, om hvem de er og hva de tror på, gjennom et verbalt og visuelt symbolunivers
  3. Identisk; publikums mulighet til å oppleve som forventet. Dumt hvis Stratos smakte forskjellig fra gang til gang

Design language

På engelsk finnes det mange uttrykk for design language, og de fleste er vi også kjent med på norsk.

“Experiential brand language. Visual brand language. Look & feel of a brand. Design style. Design vocabulary. Design DNA. Form language. Touchpoint orchestration.

Men designspråk er mer og mer i bruk som et begrep for et gjennomgripende system som bygger merkevaren.

Design av montere, skilt og trafikantinformasjon for Ruter. Foto Mark Purnell

I fagområdet veivisning > veifinning er et konsistent og intuitivt designspråk avgjørende. Grid-teamet som jobber spesielt med transportdesign og skilt- og navigasjonssytemer gjør mye testing basert på intervjuer og observasjon for å sikre at systemet er intuitivt og at brukeropplevelsen styrker merkevaren.

Sanseinntrykk og funksjonalitet

Designspråk er historisk nært knyttet til designeren og begrepet var og kanskje er mest brukt i forbindelse med design av biler.

I dag utvikler vi designspråket basert på merkevarens strategi og identitet, og hvordan språket skal gi merkevaren et konsistent og levende liv uansett hvor den manifesterer seg.

Og ikke minst i brukeropplevelsen. Designspråket bygger merkevaren.

Identiteten (personlighet og kjennetegn) bygger merkevaren gjennom et designspråk fullintegrert i alle kommunikasjonsflater, kontaktpunkter, kunde- og brukeropplevelser.

Nivea er også et godt eksempel på enkelt og godt gjennomført designspråk. I 2013 besluttet de å gjøre den ikoniske boksen til logo — eller det er vel nærmest som et symbol å regne.

Burberry er et eksempel på berømte mønster på stoffene som er vel så kjent som navnet, og i Burberrys tilfelle mer kjent enn navnetrekket og symbolet.

Som navnenerd har jeg alltid vært begeistret for Blaupunkt — sterke merkenavn, og særlig konkrete fungerer følelsesmessig på samme måte som synsinntrykk.

Det er ganske enkelt genialt å hete blått punkt med et blått punkt som symbol og et blått punkt integrert i produktet — ofte knyttet til en funksjonalitet.

BREWDOG har et relativt avansert verbalt og visuelt språk. De ulike ølsortene er forskjellige, men allikevel like. Du kan godt fjerne logoen uten at det har noe å si for gjenkjennelse. — Du ser hvem det er på ganglaget. Og du leser og hører hvem det er på språkbruken.

The sound of New Work

New Work er et nytt datadrevet kreativt byrå som hjelper merkevarer å skape verdi i en digital verden. Eminente kollega Kjetil Evensen har skapt et designspråk som New Work flittig og kreativt benytter for å bygge merkevaren i alle kontaktpunkter.

The sound of New Work er en spilleliste på Spotify byrået la ut på sosiale medier i forbindelse med Øyafestivalen.

Du finner identitetsdesignet vi gjorde for New Work her.

Fagartikler
Sidsel Lie