Hva er en logo?

Merkeidentitet, visuell identitet, visuelle grunnelementer, merkeelement, kjennemerke, merkemarkør, varemerke, merkevare, brand …

Den viktige terminologien

Jo mer komplekst et fag er eller blir, jo mer avhengig er vi av presis språkbruk og felles begrepsforståelse. Kommunikasjon er som kjent det viktigste verktøyet i et samarbeid.

Alle fag har en terminologi. Men den er ikke hugget i sten og utvikler seg i takt med endringer i omgivelsene, ny innsikt og teknologi. I tillegg utvikler virksomheter stammespråk både på oppdrags- og leverandørsiden, og oppi alt dette blander engelsken seg ofte inn som språklig forstyrrende, men også ofte oppklarende.

Ordets opprinnelse

Fire bokstaver som betyr så mangt, men i bokmålsordboka kan vi lese: logo (gjennom eng., fra gr. av logos ‘ord, tale’) firma- eller varemerke med spesiell grafisk utforming, brukt som kjennemerke.

Ved siden av ordbøker og leksikon er det alltid interessant å google bilder.

I forbindelse med begrepsforståelse er jeg stor fan av ordets opprinnelse og er derfor tilhenger av å betegne merkenavn som er utformet av bokstaver med særpreg for logotype (eller navnetrekk). Noe som ofte også er brukt på engelsk.

Men som vi ser av bildene over og under er begrepet wordmark i praksis en mer presis betegnelse på engelsk.

I fremtiden vil det i økende grad være snakk om et figurativt logosystem, hvilket vil si at logoen vil være svært sammensatt og leken, men også distinkt.

Jeg liker godt wordmark, men oversatt til norsk blir det kluss. Ordmerke er den juridiske betegnelsen i Patentstyrets varemerkeregister for ord skrevet uten særpreg i standard font, altså navnet.

Fire kategorier og fremtidens logo

I videoen (4 min) What makes a truly great logo? deler Michael Beirut begrepet logo i fire kategorier, hvorav den siste er fremtiden. For noen.

Jeg mener kategoriene er gode og på norsk ville jeg dele de i 1) Logotype, navnetrekk, bokstavskrift eller ordbilde 2) Symbol eller bildeskrift, figurativt 3) Symbol eller billedskrift, abstrakt 4) Logosystem - med tilhørende presiseringer.

Uten en stødig merke- og designstrategi, og særlig kartlegging av kommunikasjonsflater og tilgjengelige ressurser, er det mildt sagt på ingen måte gitt hvilken av de 4 kategoriene som er best egnet for effektiv bygging av en gitt merkevare. Kost/nytte er et sentralt tema og må ikke undervurderes.

Det eneste som er 100% sikkert er at ingen vil klare seg uten et navn.

Om navn som effektivt bygger merkevaren kan du lese her.

Toppbilde: Lorem ipsum brukes som fylltekst i grafisk design og sideombrekking for å demonstrere det grafiske utseende før den endelige teksten er klargjort. Siden betydningen av teksten er uforståelig, egner den seg godt, fordi det er påvist at vi påvirkes av innholdet i teksten når vi skal vurdere skriftsnitt eller design. Lorem ipsum er ikke å anbefale ved design av navnetrekk fordi nettopp ordets betydning skal forsterkes gjennom design.

Lorem ipsum er opprinnelig et lettere redigert utdrag fra De finibus bonorum et malorum (Om det høyeste mål for godt og ondt) av Cicero. Opprinnelig begynte avsnittet: Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quiadolor sit amet, consectetur, adipisci velit («Ingen liker smerte for smertens skyld, eller søker den og ønsker den, bare fordi den er smerte…»).

Fagartikler
Sidsel Lie