Hva er en visjon? Og hva kan den brukes den til?

I 1936 lyktes Hitler å overbevise med sitt fredsbudskap. Olympiabyen ble av deltagere, tilskuere og omverdenen kalt Fredens landsby.

Et bilde av fremtiden

En visjon er definert som «Et bilde av den fremtiden vi søker å skape». Definisjonen på en visjonserklæring er en kort formulering som gir et inspirerende (mål)bilde av fremtiden.

Dr. Martin Luther King Jr.- I Have A Dream Speech.

Visjonen bør være en klar, motiverende melding om hvordan organisasjonen din skal bidra til at fremtiden skal se ut.

Og som Benjamin Zander sier det i sin fornøyelige TedTalk:

– It’s one of the characteristics of a leader that he not doubt for one moment the capacity of the people he’s leading to realize whatever he’s dreaming.

Imagine if Martin Luther King had said,‘I have a dream. Of course, I’m not sure they’ll be up to it.”

Bedre uten

For noen år siden hadde vi et oppdrag for en større organisasjon: Verdipyramide, merkeplattform og identitet. Verdidiskusjonene ble de mest krevende, og det ble etter hvert klart at virksomheten ikke hadde en visjon.

I hvert fall hørte ikke jeg noe vi kunne ta tak i å formulere til en melding som ville skape et godt bilde av den fremtiden organisasjonen ønsket å skape.

Styringspyramide. Fra boken “Raketter og rebeller”.

Det er uansett bedre å være uten, enn å lene seg på noe usynlig og tanketomt som bare er pynt og skriverier. En visjon må gi mening. Altså være både begripelig og meningsfull. Og det er liten tvil om at en ekstra innsats vil kunne bidra med en formulering som gir mening.

I nevnte prosjekt besluttet vi at vi ville klare oss uten en visjon der og da. Misjonsformuleringene var tydelige og gode og det var ingen tvil om virksomhetens berettigelse, gjøren og laden.

Merkestrategien kom på plass, så også identitet med gode verbale og visuelle kjennetegn som virket samlende og ga en billedsterk posisjon.

7 tips og “7 secrets”

Noen skriver bøker om sin visjon og/eller holder lange taler (- og andre holder meningsløse festtaler) som bergtar tilhørerne og går inn i historien. Og nettopp kraften i en visjon, at den evner å motivere folk til å tro på det samme fremtidsbilde og jobbe i takt for å komme dit, gjør at alt og alle vil ha en visjon.

Pragmatikk og semantikk; selv om jeg grunnleggende mener at begrepsforståelse er kunnskapsdrivende, er jeg enig i at det kan være bortkastet å krangle om en formulering egentlig er et slagord, en visjon, et hårete mål – eller hva det skal være.

Det viktigste er at formuleringen fungerer – gir retning og energi.

Syv tips:

  1. Ikke gjør visjonen til et oppgulp av det du driver med
  2. Ikke gjør den kjedelig
  3. Ikke legg inn falske emosjonelle verdier
  4. Ikke ta med noe du ikke tror på
  5. Bruk språk og terminologi som passer til virksomheten
  6. Ikke lat som du er noe du ikke er
  7. Få gjerne input fra hele teamet

Richard Greene har studert retorikk og taler i 30 år og avslutter sin TedTalk – The 7 secrets of the greatest speakers in history (under), med at alle kan, med sine talegaver  make the world a better place.

(Finnes også som presentasjon på Slideshare).

Visjonen må altså være visjonær. Språk er makt. Ordene skal skape bilder.

En utydelig visjon er ikke en visjon. Visjonen skal reflektere virksomhetens misjon og mål, og inspirere til innsats.

Tre eksempler:

  1. ASPCA (The American Society for Prevention of Cruelty to Animals): United States is a humane community in which all animals are treated with respect and kindness.
  2. SHELTER (The housing and homelessness charity): A Home For Everyone.
  3. Bill Gates: There will be a personal computer on every desk running Microsoft software.

«Det er en flik av himmelen her».

I går så jeg dokumentaren “Hitlers olympiske drøm” på NRK. Målet var å vise verden et stolt land fullt av vinnere. Tyskland ville skinne. Kun utpregede ariere ble tatt ut til den tyske troppen.

Fredens landsby.

Dokumentaren handler også om den suverene tysk-jødiske høydehopperen Gretel Bergmann sin visjon og skjebne. For å kunne delta i OL emigrerte hun til England hvor hun ble tatt ut på det engelske laget.

"Jeg skal vise dem alle. Gull i Berlin!”

Men med trusler om å stille hennes familie for retten ble hun kommandert tilbake til Tyskland og fratatt muligheten til å delta. Mange mente Bergmann ville tatt gull.

Hitler lyktes i å overbevise med sitt fredsbudskap. Olympiabyen lå litt utenfor Berlin og ble kalt Fredens landsby og en norsk avis skrev «Det er en flik av himmelen her». Tyskland vant suverent med 89 medaljer og de olympiske leker mistet sin uskyld.

I årets valgkamp har det vært mye snakk om retorikk og argumentet «Det er bare retorikk!» har vi hørt flere ganger.

Jeg siterer Ratna Elisabet Kamsvåg, som har en mastergrad i retorikk og språklig kommunikasjon fra UiO, fra Retorikk og politikk i Aftenposten 14. august – De fleste vet at skillet mellom form og innhold er kunstig …

Make the world a better place… Enten du vil gjøre verden til et verre eller bedre sted gjelder de samme teknikkene. Og ikke noe annet.

Men som Abraham Lincoln sa det – You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.

I artikkelen Hei, Jonas! som jeg skrev etter siste valgkamp, kan du lese om sanseinntrykkenes påvirkningskraft – og hvordan vi reagerer uten å legge merke til det. Godt å vite.

Fagartikler
Sidsel Lie