Hva er innsikt? 5 prinsipper og 5 whys!

Jonatan Dalton skriver at ordet innsikt er enormt misbrukt. Det er det ikke vanskelig å være enig i det.

Hva det er? - Og hva det ikke er?!

I læringspsykologien innebærer begrepet innsikt at et individ i en problemsituasjon plutselig blir klar over meningsfulle sammenhenger som tidligere ikke var oppfattet. Dette var gestalt-psykologen Köhlers sentrale prinsipp for læring.

Store norske leksikon: Innsikt, grundig forståelse, kyndighet; det å se sammenhenger man ikke har sett.

Innsikt; det å se sammenhenger man ikke har sett tidligere.

What is insight? The five principles of insight definition redegjør Jonathan Dalton i byrået Thrive for faglig bruk av innsikt, og illustrerer med konkrete eksempler hvordan verdifull innsikt bør formidles.

Og han starter definisjonen av innsikt med å peke på tre ting det ikke er, noe som fungerer som en god påminnelse.

Data er ikke innsikt

Data kommer i mange former, men vi må huske at det bare er data. Fakta og statistikk er ikke innsikt, og hjelper ikke tenkningen din. Sier ingenting om hvorfor.

Selv med mengder av data og informasjon for hånden er du like langt dersom du ikke forstår det grunnleggende problemet, og hvordan vi skal analysere informasjonen vi har.

Observasjon er ikke innsikt

Observasjoner er en utrolig viktig del av det å skaffe seg innsikt, men er fortsatt én kilde og bør aldri stå alene. Observasjoner vil alltid være fakta som mangler det kritiske hvorfor og den bakenforliggende motivasjonen for en brukeradferd.

Uttrykte ønsker er ikke innsikt

En brukers bekreftelse på ønsker eller behovet er ikke innsikt. Innsikt er mye mindre tydelige, immaterielt, latent. Innsikt er en skjult sannhet manet frem av nysgjerrighet, og besatt graving og gransking.

Dalton sitt råd er at når du hører noen si «jeg vil» eller «jeg trenger» ta et skritt tilbake og grav dypere for å forstå motivasjonen og hva som aller dypest sett ligger til grunn for ønsker og behov. Uttalte behov kan være godt egnet til å definere egenskaper og fordeler, men fører aldri til innsikt som har kraft i seg til å for eksempel velte kategorier og/eller opprette nye.

Innsikt handler altså om å forstå – som det står i ordboka. Hvorfor det er sånn at mange sier innsikt når de mener kunnskap eller informasjon, er uklart.

Daltons fem prinsipper for definisjonen av innsikt

Thrive har fler interresante artikler. Og i disse metodetider ble det i går (31.10.17) publisert Let´s talk tools.

Ikke fiks symptomet. Løs problemet

Daltons 3. prinsipp, Articulate the Why er et uunngåelig prinsipp for å forstå det egentlige problemet (the root cause). Og 5 whys-teknikken som i utgangspunktet ble utviklet av Sakichi Toyoda gav grunnlaget for det suksessfulle The Toyota Way som består av 14 prinsipper på to nøkkelområder: 1) kontinuerlig forbedring og 2) respekt for mennesker.

Goggler du the 5 whys examples får du mer en 50 millioner resultater. Og moralen er; ikke fiks symptomet. Løs problemet.

Det er mye man ikke kan spørre folk om

Det er en kjent sak at når vi blir spurt om noe svarer vi velvilligst selv om vi ikke helt vet. Vi vil jo gjerne bidra. Det er også en kjensgjerning at det er fryktelig mye vi gjør i løpet av en dag vi ikke tenker over, og er sånn sett ikke klar over hvorfor vi gjør som vi gjør.

Det er også en kjent sak at hukommelsen er en story-teller med en annen versjon enn den faktiske opplevelsen. Anbefaler Daniel Kahnemans Ted Talk; The riddle of experience vs memory. 20 min.

Det er selvfølgelig også sånn at det å skaffe seg innsikt er ulikt krevende og varierer sterkt med oppgaven. Skal du utvikle et produkt eller en tjeneste som skal konkurrere i en etablert kategori er innsikten langt mer tilgjengelige enn når det er snakk om noe verden aldri har opplevd før.

Erfaring og empati

For noen år siden var jeg involvert i et tjenestedesign-prosjekt som tok for seg ventesituasjonen på legevakta. Det hadde sine utfordringer.

Som observatør var det ikke vanskelig å få med seg at mange opplevde frustrasjon, men akkurat hva som frustrerte mest og særlig hvorfor, var ikke like lett å forstå, og de det var mest interessant å snakke med der og da var jo ikke akkurat i form til det.

I rollespillet som pasient ville smerte og bekymring vært en fordel, men jeg hadde jo vært der før. Det hjelper. Men bare litt. Kahnemans forskning forteller oss at det er liten korrelasjon mellom den faktiske opplevelsen og slik vi husker den.

Opptaket fra Kahnemans besøk hos Skavlan (10 min), er av den mer sjarmerende typen. Men allikevel.

I artikkelen: Disrupsjon og kreativitet kan du lese at problemforståelse er nøkkelen til forbedringer og nye, nyttige løsninger. Empati (fra eng., av gr. empatheia ‘lidelse’) evne til innlevelse i et annet menneskes situasjon eller tankeliv. Toppbildet er lånt fra bloggen: What is insight? The five principles of insight definition

Fagartikler
Sidsel Lie