Skriv en inspirerende visjon! Syv tips og syv eksempler

Ikke alle virksomheter har behov for - eller nytte av, en visjon som gjør verden til et bedre sted. Det viktigste er et felles mål som mobiliserer, og bidrar med retning og energi.

Skap et bilde av fremtiden

En visjon er definert som «Et bilde av den fremtiden vi søker å skape». Definisjonen på en visjons-erklæring er en kort formulering som gir et inspirerende (mål)bilde av fremtiden.

Visjonen bør være en klar, motiverende melding om hvordan organisasjonen din skal bidra til at fremtiden skal se ut.

Du må ikke ha en visjon

For noen år siden hadde vi et oppdrag for en større organisasjon: Verdipyramide, merkeplattform og identitet. Verdidiskusjonene ble de mest krevende, og det ble etter hvert klart at virksomheten ikke hadde en visjon.

I hvert fall hørte ikke jeg noe vi kunne ta tak i å formulere til en melding som ville skape et godt bilde av den fremtiden organisasjonen ønsket å skape. Det er uansett bedre å være uten, enn å lene seg på noe usynlig og tanketomt som bare er pynt og skriverier. En visjon må gi mening. Altså være både begripelig og meningsfull.

I nevnte prosjekt besluttet vi at vi ville klare oss uten en visjon der og da. Misjonsformuleringene var tydelige og gode og det var ingen tvil om virksomhetens berettigelse, gjøren og laden.

Merkevarestrategien kom på plass, så også identitet med gode verbale og visuelle kjennetegn som virket samlende og ga en billedsterk posisjonering.

Vær mer pragmatisk enn semantisk

Noen skriver bøker om sin visjon og/eller holder lange taler (- andre holder festtaler) som bergtar tilhørerne og går inn i historien. Og nettopp kraften i en visjon, at den evner å motivere folk til å tro på det samme fremtidsbilde og jobbe i takt for å komme dit, gjør at alt og alle vil ha en visjon.

Pragmatikk vs semantikk; selv om jeg grunnleggende mener at begrepsforståelse er kunnskapsdrivende, er jeg også enig i at det kan være bortkastet å krangle om en formulering egentlig er et slagord, et manifest, en visjon, et hårete mål – eller hva det skal være. Det viktigste er at formuleringen(e) fungerer – gir retning og energi. Språk er makt. Ordene skal skape bilder.

Tidenes syv tips

 1. Ikke gjør visjonen til et oppgulp av det du driver med
 2. Ikke gjør den kjedelig
 3. Ikke legg inn falske emosjonelle verdier
 4. Ikke ta med noe du ikke tror på
 5. Bruk språk og terminologi som passer til virksomheten
 6. Ikke lat som du er noe du ikke er
 7. Få input fra hele teamet

En utydelig visjon er ikke en visjon. Visjonen skal reflektere virksomhetens misjon og mål, og inspirere til innsats.

Tre eksempler:

 1. ASPCA (The American Society for Prevention of Cruelty to Animals): United States is a humane community in which all animals are treated with respect and kindness.
 2. SHELTER (The housing and homelessness charity): A Home For Everyone.
 3. Bill Gates: There will be a personal computer on every desk running Microsoft software.

I arbeidet vårt med å utvikle en merkevare for en ideell organisasjon etablerte vi både en verdipyramide (verdier, misjon og visjon) og merkeplattform (innsikt, merkeløfte, bevis og personlighet).

Du kan lese om prosessen og resultatet i caset: - Joda, det finnes masse folk som bryr seg.

Også i utviklingen av merkevaren Agilera var det hensiktsmessig å jobbe både med verdier, misjon og visjon, samt en merkeplattform.

Du kan lese om Agilera i caset: Agil produsent av radiofarmaka med presisjon i både virksomhet og merkevare.

Avslutningsvis tar jeg med svaret jeg fikk fra ChatGPT når jeg stilte spørsmålet: Kan du gi meg eksempler på gode visjoner?

ChatGPT: - Selvfølgelig! Her er syv eksempler på gode visjoner fra kjente selskaper.

Om de stemmer helt presist, har jeg ikke sjekket.

Syv visjoner til inspirasjon

 1. Google: "Å organisere verdens informasjon og gjøre den universelt tilgjengelig." Dette er Googles visjon som viser deres mål om å gjøre kunnskap tilgjengelig for alle over hele verden.
 2. Tesla: "Å akselerere verdens overgang til bærekraftig energi." Teslas visjon fokuserer på bærekraft og forpliktelsen til å redusere bruk av fossile brensler.
 3. Microsoft: "Å skape innovative løsninger som hjelper mennesker og bedrifter over hele verden til å realisere sitt fulle potensial." Microsofts visjon vektlegger innovasjon og bidrag til menneskers suksess.
 4. IKEA: "Å skape en bedre hverdag for de mange menneskene." IKEA har en visjon som fokuserer på å forbedre hverdagen for sine kunder ved å tilby rimelige og funksjonelle møbler og løsninger.
 5. Amazon: "Å være jordens mest kundeorienterte selskap; for å bygge et sted der folk kan finne og oppdage alt de vil kjøpe på nettet." Amazons visjon fremhever deres forpliktelse til å være kundeorientert og tilgjengeligheten av et bredt spekter av produkter online.
 6. Starbucks: "Å inspirere og fremme den menneskelige ånd - en person, en kopp og et nabolag om gangen." Starbucks legger vekt på menneskelig forbindelse og fellesskap gjennom kaffeopplevelsen.
 7. Disney: "Å være verdens fremste underholdningsfirma." Disney har en visjon som innebærer å være den beste innen underholdning i verden.

Disse eksemplene illustrerer hvordan visjoner kan variere, men de har alle noen felles trekk. De er inspirerende, ambisiøse, enkle å forstå, og gir en klar retning for selskapets handlinger. En god visjon bør fungere som en rettesnor og motivere ansatte og kunder til å engasjere seg med selskapets mål og verdier.

Fagartikler
Sidsel Lie