Kraften i god pakningsdesign

Vi mennesker reagerer mye sterkere på sanseinntrykk enn på fornuft og resonnementRøyking dreper

Røyking dreper

Helseminister Bent Høie mener færre unge vil prøve å røyke dersom tobakkpakkene er standardiserte. Regjeringen sender nå på høring et forslag om at all tobakk som selges i Norge skal ha standardisert, nøytral og reklamefri pakningsdesign. Målet er primært å hindre at barn og unge begynner med tobakk.

Når det som er farlig ser sånn ut

Til nå har vi levd med RØYKING DREPER i store bokstaver i 10 år. Hovedantagelsen er at bilder vil være mye mer avskrekkende enn store bokstaver.

Australske sigaretter

I Australia begynner det nye pakningsdesignet å gi resultater i form av færre røykere skal vi tro Australias helseminister, Nicola Roxon. Det er høyst troverdig.

Vi stoler mer på sanseinntrykk enn på intelligensen

Det har vært mennesker på jorden i syv millioner år. Og erfaringslæren, fra å sanke føde i naturen i syv millioner år, er biologisk nedarvet og ligger i genene. Det som ser godt ut frister. Det som ser farlig ut avskrekker.

Forbud mot bruk av logo

Helseministeren foreslår også at produsentene ikke skal ha lov til å benytte brandet sitt. En flott og appellerende logo er blant annet tiltrekkende på mange unge. Dette vet vi, sier han.

Bent Høye viser frem nytt design på Dagsnytt atten.

På NRKs Aktuelt 17. mars, hvor utkast til de nye pakningene ble vist, stilte også Bedriftsforbundets direktør for næringspolitikk. Forbundet og dets medlemmer støtter kampen mot tobakksbruk og styrking av folkehelsen, men er mot forbudet om bruk av logo.

Bedriftsforbundet mener prinsipielt at varemerket er et av bedriftenes viktigste og ofte mest verdifulle ressurs. Mitt valg i denne forbindelse ville være å gå for å sette merkenavnet med enkle, spinkle bokstaver. I bittesmått.

Heia Høie!