Økt effekt på merkelojalitet og salg ved redusert logoeksponering

Jo mer vi føler, jo mer kjøper vi. Men forskningen er også veldig tydelig på at voiceover, produkt- og logoeksponeringer er elementer som punkterer følelsene.

Merkelojalitet og salg

Hver av de 25 filmene (behørig testet) på listen til FeelMore 50 fortjener sin plass ved at de setter publikums følelser i sving. Dette er de beste reklamefilmene med effekt på merkelojalitet og salg. Forskningen dokumenterer også at voiceover, produkt- og logoeksponeringer er elementer som punkterer følelsene.

Lettrørt som jeg er kjente jeg tidlig i denne Budweiserfilmen, som i fjor lå øverst på listen, at tårene presset på. Og det er lett å forstå når du er bevisst at overeksponering av logo, litt vareprat og noen produktbilder raskt ville satt en stopper, eller i hvert fall dempet følelsene kraftig. Og det er nettopp følelsene som er big business.

The Clydesdales "Brotherhood" - 2013 Budweiser Super Bowl [Commercial]

Følelser er også big business i butikkhyllene

Det er ikke bare emosjonell reklamefilm med sterke følelser og affekter som fremmer salg. Det gjør i høyeste grad også merkeidentitet og pakningsdesign. Følelser er en psykologisk reaksjon på sanseinntrykk, og i det daglige en avgjørende, og underbevisst motivasjon for handlinger og valg. Elementer som merkenavn og visuelle uttrykk produserer følelser som styrer identifikasjon, motivasjon og valg.

Best Superbowl commercials 2013

Fagartikler
Sidsel Lie