Riktig designkvalitet er avgjørende

Hvordan kan vi svekke merkevaren, krympe kategorien og bidra til måloppnåelse? Hvilke designgrep vil gi optimal løsning?

Standardisert pakningsdesign

Fra 1. juli trappes innsatsen mot røyk og snus ytterligere opp, og heretter får all tobakksemballasje «verdens styggeste farge».

Mange av tiltakene vi har i Norge, har vært gjort for å beskytte barn og unge. Det er også dette hensynet som veier tungt når Norge nå har valgt å innføre standardisert innpakning på både røyk og snus.

Fem fjerdeklassinger setter ord på sine tanker og følelser i fokusgruppe. Foto: VGPS

– Norge er det første landet i verden som innfører standardiserte snusbokser, og det fjerde landet som innfører denne typen røykpakker, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG Partnerstudio i annonsen Hvem gidder å snuse nå?

Sjekk hvordan barna reagerer når de får se det nye pakningsdesignet:

I forbindelse med Helsedirektoratets testing av eksisterende og nytt pakningsdesign ble jeg intervjuet i forhold til barnas reaksjoner i fokusgrupper. Du kan lese hele saken her.

Knuse tobakksindustrien med riktig designkvalitet

Designkvalitet: Dersom et produkt er forholdsvis rimelig skal det også oppleves som det, og ikke minst kunne produseres svært kostnadseffektivt.

Kvaliteten vurderes opp mot designmålet. Er et produkt eksklusivt må det også se sånn ut, og valg av estetiske og funksjonelle designgrep skal levere riktig designkvalitet.

Verktøyet er basert på Grow sin modell for designkvalitet. Emosjonelt = Følelser som underbevisst motiverer våre handlinger og valg

Dersom Helsedirektoratets forretnings- og merkevaremål er og sammen med andre land knuse tobakksindustrien og den enkelte merkevaren vil designmålet kunne være; stygt pakningsdesign som ser farlig ut med fravær av merkevarens visuelle identitet.

De estetiske (Estetikk; fra gresk aisthesis, «sansekunnskap» eller «oppfatning») designgrepene vil da være valg av blant annet verdens styggeste farge og grufulle bilder av tobakksbrukens konsekvenser slik at barn og unge eksponert for pakningene føler avsky og forskrekkelse.

Sanseopplevelser styrer tanker, følelser og valg. Det skjer automatisk og er ikke noe vi kan velge bort

Den strukturelle emballasjen er uforandret – altså ingen nye/annerledes funksjonelle designgrep.

Når du er kjent med forretnings- og merkevaremålene og har sett løsningen er det stort sett relativt enkelt å tenke seg til designmålet. Men allikevel ikke alltid.

Coffin inspired cigarette packaging designed by Reynolds & Reyner.

Kunne designmålet vært elegant pakningsdesign, med vekten av designgrepene lagt til den strukturelle emballasjen, og samtidig trigget de samme følelsene? Mest sannsynlig, ja.

Men like sannsynlig ville designkvaliteten blitt altfor høy.

Designet fra Reynolds & Reyner ble gjort i forbindelse med en anti-røyke kampanje og brukt i annonser o.l. Du kan lese mer om prosjektet her.

Toppbilde: VGPS

Konsulentselskapet Park i Nederland kjører programmet Grow Design Management and Leadership i mange land, også her hjemme i regi av Design og arkitektur Norge (DOGA). Gjennom et 40-ukers kurs tilbys dyp innsikt i faget designledelse, som er rettet mot de som vil jobbe mer profesjonelt med design i krysningspunktet mellom forretningsutvikling og skapende designprosesser.

Kurset vektlegger nettopp designgrepenes riktige designkvalitet som en viktig del av måloppnåelse og den kreative prosessen. Du kan lese om Grow-programmet på doga.no. Eller mer utfyllende på Tomorrow´s design leaders.