Seks prinsipper som øker din gjennomslagskraft!

Prinsippene, også kalt påvirkningsvåpen, blir vi alle utsatt for og bruker - bevisst eller ubevisst.

Universelle prinsipper

The Principles Of Persuasion er seks prinsipper som handler om overbevisning. De seks prinsippene er universelle. Det vil si at de er allmenngyldige og vil alltid påvirke beslutninger. Privat som profesjonelt.

Bevisstheten om de vil øke din forståelse av interessante reaksjonsmønstre hos deg selv og andre.

Prinsippene er sentrale i forståelsen av hvordan identitet og kommunikasjon påvirker mennesker.

1) GJENSIDIGHET: Vi føler oss forpliktet til å gi tilbake til de som har gitt noe til oss.

2) KONSENSUS og sosiale bevis: Vi bestemmer oss for hva som er riktig å gjøre i en situasjon ved å undersøke hva andre gjør i samme situasjon.

3) AUTORITET: Vi ser til de med større kunnskap og erfaring for veiledning i hvordan vi skal oppføre oss i en ukjent situasjon. – Mekanisk autoritet og hvordan vi automatisk påvirkes av Titler, klær, pomp og prakt gir deg automatisk autoritet.

4) INDRE FORPLIKTELSE OG KONSISTENS: Når vi har tatt et valg vil vi oppleve et indre press til å handle konsistent i forhold til valget.

5) KNAPPHET: Muligheter virker mer verdifulle og attraktive når de er mindre tilgjengelige.

6) LIKE og BLI LIKT: Vi foretrekker å si ja til de vi kjenner og liker – og ikke minst de vi ser liker oss.

Sunn allmennkunnskap

Prinsippene, også kalt påvirkningsvåpen, blir vi alle utsatt for. Og bruker. Bevisst eller ubevisst. Bevisstheten om de vil øke generell forståelse av en del interessante reaksjonsmønstre hos deg selv og andre.

Videoen Science of Persuasion (12 minutter) er en god introduksjon.

Toppbilde: Psykolog og skribent, Cathrine Moestue skriver spalter, underviser, snakker i radio og er med på TV program om blant annet dette tema: Psykolog Moestue i media

Les også: Titler, klær, pomp og prakt gir deg automatisk autoritet

Bli mektig

Du kan selvfølgelig også påvirke deg selv. Linda Lai som blant annet har skrevet boken Makt og påvirkningskraft (2014) skriver i en bloggpost om en snedig «quick-fix» med fantastisk effekt.

Skrev og smil er en øvelsen som gir deg mer energi, pågangsmot og lavere stressnivå, og som virker som bare det. Og i motsetning til andre mentale eller fysiske øvelser der det går lang tid før du merker noen effekt, har denne øvelsen helt umiddelbar effekt.

Linda Lai skriver også at øvelsen ikke er ment for å psyke ut andre. Den er ment for deg. Og for at du skal psyke deg selv opp.

Posituren er ikke spesielt sexy – og tar seg definivt ikke like godt ut i alle sammenhenger. Så gjør den helst alene.

Les: Skrev og smil – og bli mektig! (2 min) om skreveøvelsen som er relevant i nesten alle sammenhenger der vi snakker om mennesker. En «quick-fix» med fantastisk effekt.

Fagartikler
Sidsel Lie