NTNU: Kunnskap for en bedre verden

Felles rekrutteringskampanje for Norges største universitet - NTNU, som både fungerer for universitetet som helhet og videre ned til fakulteter og spesifikke studieprogrammer.

Velkommen til Grid! Nettsiden er under under utvikling. Vi jobber med saken. Det kommer mer innhold og større orden for hver dag som tikker og går.