NTNU: Kunnskap for en bedre verden

Felles rekrutteringskampanje for Norges største universitet - NTNU, som både fungerer for universitetet som helhet og videre ned til fakulteter og spesifikke studieprogrammer.

NTNU sitt slagord