Branded environment; ikke overlat strategien til smak og behag

BBC Capital publiserer igjen en undersøkelse om kontorlandskap, men økonomisjefenes regneark setter fortsatt agendaen.

Vondt for hjernen

BBC Capital publiserte nylig artikkelen Why open offices are bad for us med denne ingressen…«It’s not just loud and sniffly, open offices are actually hurting our brains…»

Men det er liten grunn til å tro at tendensen med åpne løsninger endrer seg, for regnestykket rundt kostnader viser opplagt at pris pr medarbeider går betydelig ned og hvem argumenterer vel mot slike fakta?

Arbeidstilsynet har en masse tips, men nøyer seg med å akseptere at den enkelte ansatte må ha minst 6 kvm gulvareal – hva det er basert på kan man bare spekulere i.

Bedrifter med tro på egne løsninger har alltid svar på hva som er bra. Og vi i Grid sitter i landskap vi også.

Skal vi ikke slutte å gnåle om dette?

Hvordan virksomheter organiserer sine arbeidsrom og stasjoner er en ekstremt viktig debatt fordi beslutningen bidrar til å bygge kultur, etablerer forutsetning for aktiviteter og skaper rammen der medarbeiderne skal yte det beste deres talent har potensial til.

.Selv om vi i Grid har mange team- og møterom er det vanskelig å unngå at mye også skjer i det åpne

I tillegg vil løsningene være avgjørende for trivsel og lagånd, lojalitet og sykefravær, samt bestemme store deler av det som gir virksomheten dens organisatoriske energi.

Vi ser all mulig grunn til å fortsette diskusjonen. Dette er avgjørende økonomiske verdier.

Det er din visjon og merkevare som avgjør hva som skal sitte i veggene

Grid har et helhetlig perspektiv på det å utvikle branded environments fordi vi mener identitet og merkevare er blant de viktigste investeringene en organisasjon gjør, og dens fysiske lokaler og lokaliteter er en avgjørende del av dette.

Grid tilbyr prosesser, metodikk og verktøy som sikrer at de fysiske omgivelsene i størst mulig grad leverer på organisasjonens strategi.

Din virksomhet har tre hovedrom som må løses

Det offentlige rom med fjernvirkning og ankomst, det halvoffentlige rom for mottakelse og kundegrensesnitt og det private rom for kultur og produktivitet.

Prosessene i Grid skal lede til bevisstgjøring av valg og grunnlag for å jobbe mot arkitekter og interiørarkitekter, tiltak for bedre løsninger og konkret design for å oppnå etablerte målsettinger.

Ikke la strategien overlates til smak og behag

Som oppdragsgiver ved leietakertilpasning, oppussing eller nybygg må dere definere rommenes funksjon, hvilke reaksjoner og aksjoner som ønskes der og hvilke stimuli som fremmer dette ønsket eller målet.

Technip Norges gamle kontorer i Sandvika var utdaterte og hemmet utvikling og kreativitet. Det nye hovedkontoret gir helt nye muligheter for vekst, samhandling og bygging av intern kultur.

Våre prosesser hjelper dere og fordi Grid tror på merverdien i tydelige merkevarer og identiteter, blir organisasjonens strategier bærende i arbeidet sammen med valgte verdier og virksomhetens kultur.

Vi aksepterer Ikke at strategien blir tilfeldig gjennomført – eller et spørsmål om smak og behag.

Branded environments kan vanskelig oversettes til norsk

Verbet som branded er en bøyning av, gir ikke samme mening på norsk. To brand kan oversettes med å merke, men det gir en helt annen mening. Derfor blir oversettelsen til en forklaring.

Branded environments er begrepet vi bruker for å beskrive hvordan en merkevare og identitet tas ut i et fysisk eller virtuelt rom – fra offentlige rom og byrom i interaksjon med publikum til private rom som bygger intern kultur og organisatorisk energi.

Grid har f.eks jobbet med Selmer advokater, Grette advokater, Santander bank, Technip ingeniører, Patentstyret, Opera Software m.fl.

Toppbildet er fra prosjektet Santander styrker intern merkebygging og kultur

Aktuelt
Grid branding