Kollektivtrafikkprisen 2016 gikk til Ruter. Vi gratulerer!

Vinneren har utviklet et helhetlig, intuitivt og tilgjengelig trafikantinformasjons- og designprogram (TID) som har bidratt til kollektivtrafikkens fremme og tilgjengelighet.

Viktig innsats

Kollektivkonferansen tirsdag 1. november ble Kollektivtrafikkprisen 2016 delt ut av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Av 12 kandidater og 4 finalister var det TID som tok seieren!

Juryen begrunner tildelingen slik: Kandidaten har lagt ned en viktig innsats for å gjøre det enklere å reise kollektivt, og har gjennomført en nytenkende prosess som har bidratt til kollektivtrafikkens fremme og tilgjengelighet. Bedre trafikantinformasjon er svært positivt og påvirker kundetilfredsheten direkte. Vinneren har utviklet et helhetlig, intuitivt og tilgjengelig informasjons- og designprogram.

Juryen påpeker videre at det er ekstra positivt at det her legges opp til leverandøruavhengige standarder som er fritt tilgjengelig.

Dette er bra for hele bransjen. Her har man brukt rollen som stor aktør på en god måte, ved at andre selskap kan ta i bruk det Ruter har utviklet og selv spare utviklingskostnader.

Dette arbeidet kan komme trafikanter langt utover Oslo-området til gode.

TID-programmet bygger på undersøkelser av «best practice» i et bredt utvalg storbyer, samt utvikling og behovstilpassing for kollektivkundene i Oslo og Akershus. TID-programmet danner en rød tråd på tvers av Ruters informasjonskanaler og driftsarter, noe som gjør systemet lett å forstå, enkelt å lære og enkelt å ta i bruk.

Implementering

Etter flere års utvikling implementeres TID-programmet på knutepunkter, terminaler, T-banestasjoner og holdeplasser i regionen. Målet med programmet er å senke terskelen for nye kollektivkunder og gjøre det enklere for alle å ta i bruk kollektivtrafikk-nettverket.

3. april 2016 åpnet Løren stasjon. Utbyggingen av Løren gir Oslo det største T-banenettet i Norden med 101 stasjoner.

I 2013 ble Grid involvert i utbyggingen av Løren og har tegnet skiltplan, skiltelementer (wayshowing > wayfinding), informasjonsvitriner, fjernsignal og inngangsskilt. Du kan lese mer om TID og Lørenprosjektet her.

Vi takker Ruter og TID-teamet for fantastisk samarbeid, ser frem til fortsettelsen og gratulerer med TIDenes gjeveste pris!

Aktuelt
Grid branding